• Mon - Sat 8.00 - 18.00
 • 218 QL13, HBC, THỦ ĐỨC, HCM
 • +84 902937307

Modern Inventory

57 Vehicles available

Sắp xếp theo
995 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.4
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.8
674 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.4
674 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.4
628 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2TR-FE, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i/2TR-FE, 4 in-line cylinders, 16 valve DOHC, Dual VVT-i
2 379 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
2TR-FE, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i/2TR-FE, 4 in-line cylinders, 16 valve DOHC, Dual VVT-i
1 235 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
2.0
1 029 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
2.0
570 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1.5
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1.5
470 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1.5
570 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1.5
490 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1197cc
384 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1197cc
352 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
1197cc
1 112 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Loại nhiên liệu
Xăng
Động cơ
2.3 Ecoboost
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Video
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
Diesel 2.2L i4 TDCi
Video
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
Diesel 2.2L i4 TDCi
Video
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
Diesel 2.2L i4 TDCi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Video
1 198 000 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2.0 turbo
Video
placeholder
Loại nhiên liệu
Our price 32 000 đ
MSRP 28 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
Loại nhiên liệu
Our price 19 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
Video
placeholder
Our price 65 000 đ
MSRP 58 000 đ
Loại nhiên liệu
Gasoline
Loại nhiên liệu
Electric
 • stock# 153093
Video
placeholder
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 153093
Video
placeholder
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
 • stock# 153093
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 153093
Video
placeholder
Loại nhiên liệu
Ethanol
 • stock# 153093
Loại nhiên liệu
Ethanol
 • stock# 153093
Video
Special
placeholder
Our price 25 000 đ
MSRP 22 000 đ
Loại nhiên liệu
Gasoline
Video
placeholder
Our price 33 000 đ
MSRP 30 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 153093
Loại nhiên liệu
Gasoline
 • stock# 153093
Loại nhiên liệu
Gasoline
 • stock# 153093
Our price 35 000 đ
MSRP 28 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 153093
Video
placeholder
Our price 25 000 đ
MSRP 18 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 153093
Our price 15 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
 • stock# 153093
Video
placeholder
Our price 35 000 đ
MSRP 28 000 đ
Loại nhiên liệu
Ethanol
 • stock# 753093
Buy for 16 000 đ
Loại nhiên liệu
Gasoline
 • stock# 753097
Video
Special
placeholder
Our price 65 000 đ
MSRP 58 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 553095
Video
placeholder
Buy for 19 500 đ
17 000 đ
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
 • stock# 353092
Video
Special
placeholder
Our price 29 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
Distance
 • stock# 853093
Buy for 59 000 đ
Loại nhiên liệu
Diesel
 • stock# 1653071
Video
SPECIAL
placeholder
Buy for 29 510 đ
MSRP 27 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
Distance
 • stock# 653071
Video
SPECIAL
placeholder
Our price 27 000 đ
MSRP 25 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
Our price 18 000 đ
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
 • stock# 153093
Loại nhiên liệu
Gasoline
 • stock# 153093
Our price 35 000 đ
MSRP 29 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
 • stock# 153093
Video
Special
placeholder
Our price 28 735 đ
MSRP 24 000 đ
Loại nhiên liệu
Gasoline
 • stock# 153093
Video
placeholder
Buy for 39 600 đ
MSRP 35 000 đ
Loại nhiên liệu
Hybrid
Distance
 • stock# 153092
hiện tất cả
BMW i8 THE MOST PROGRESSIVE SPORTS CAR.